W naszej uczelni praktykujemy blended learning – czyli metodę mieszaną, łączącą tradycyjne metody nauki (spotkania w sali wykładowej) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera. Stosunek poszczególnych elementów dobiera się w zależności od treści kursu, potrzeb studentów i preferencji prowadzącego.
Poniżej link do prezentacji z pierwszego wprowadzającego wykładu, który w tym semestrze prowadzę dla studentów trzech kierunków: Zarządzanie, Logistyka, Finanse i Rachunkowość.
Prezetnacja Power Point – wprowadzenie do e-learninguTak w dużym skrócie: Lekcja jest to to składowa Moodle, która pozwala wyświetlić studentom stronę na której znajduje się treść (np. teoria objaśnienia, filmik itp). Pod treścią znajduje się pytanie na które mają odpowiedzieć aby przejść do kolejnego etapu lekcji (który też może być treścią zakończoną pytaniem).Poniżej widzimy stronę edycji Lekcji. Zakładki pozwalają wybrać typ pytania jakie pojawi się na końcu tekstu. W tym przypadku wybrałam akurat typ „krótka odpowiedź” – polega na tym, iż student musi wpisać krótką odpowiedź na pytanie – np. składającą się z jednego lub dwóch wyrazów. Na dole strony mamy możliwość wypisać odpowiedzi poprawne lub częściowo poprawne, które mogą zostać wpisane przez studenta.

Możemy także zdefiniować komunikat, który wyświetli się po podaniu danej odpowiedzi przez studenta.

Definiujemy także akcję – czyli co się dzieje po podaniu określonej odpowiedzi – np. przejście do kolejnej strony z pytaniem, czy pozostanie na bieżącej stronie.

moodlelekcja

Pod tekstem lekcji znajduje się formularz w którym definiujemy możliwe odpowiedzi i akcję, która jest wykonywana po danej odpowiedzi (np. przejście do następnej strony w przypadku dobrej odpowiedzi, a w przypadku złej odpowiedzi- pozostanie na tej samej stronie lub przejście do innej strony z dodatkowymi objaśnieniami)moodlelekcja2Zaktualizowana Lista czasopism punktowanych bardzo przydatne zestawienie pomagające zdecydować, gdzie warto pisać.


Stworzenie testu na platformie Moodle nie należy do najprzyjemniejszych i najprostszych zadań, wie to każdy, kto miał z Moodlem do trochę czynienia (a zwłaszcza jeśli miał tylko trochę). Poszperałam w sieci aby znaleźć jakieś sposoby przyspieszające żmudną pracę i oto moje znaleziska:
Continue reading