Zaktualizowana Lista czasopism punktowanych bardzo przydatne zestawienie pomagające zdecydować, gdzie warto pisać.